Historické dveřeO projektu

Historické dveře, jakož i další výplně stavebních otvorů (vrata, okna, okenice, výkladce a další) jsou nedílnou součástí historických objektů. Výrazně se podílí na jejich architektonickém celku. Dveře jsou stavební prvky, které mají ve funkci i pojetí architektury podstatný význam a svou konstrukcí i zpracováním mohou mít vysokou vypovídací schopnost.

Proměny těchto stavebních detailů úzce souvisí s vývojem stavitelství a architektury. Exteriérové i interiérové dveře osazeny v původních portálech, kamenných ostěních či dřevěných zárubních byly v době svého vzniku přizpůsobeny aktuálnímu stavebnímu slohu. Řemeslným, mnohdy až uměleckým zpracováním, vhodně doplňovaly tvarosloví domu, prvky fasády, nebo reagovaly na celkovou koncepci interiéru. Nejvýraznějším výtvarným prvkem průčelí domu bývají v některých slohových obdobích právě vstupní dveře a vrata. Svou autenticitou se podílí na charakteru ulice, náměstí, veřejných prostranství a svébytnosti lidové architektury.

Výplně otvorů (zejména domovní dveře) patří k prvkům staveb, které se rychleji opotřebovávají. Proto byly a jsou nejčastěji měněny, čímž umožňují jak rychlou funkční i stylovou obměnu, tak i modernizaci staveb. Tím však docházelo a dochází k tomu, že výplně historických objektů jsou zejména v posledních desetiletích nahrazovány zpravidla plastovými novotvary (plastová okna a dveře) a původní detaily (historické domovní dveře) mizí rychle a nekompromisně.

Snažíme se přispět k hlubšímu poznání, pochopení a následně i k záchraně někdy zdánlivě skromných, ve své podstatě však velmi hodnotných a svým řemeslným umem a tvarovou čistotou dnes prakticky nenahraditelných součástí naší stavební minulosti.GalerieKontakty

Pro Čechy:
L. Sluka
info@historicke-dvere.cz
Pro Moravu a Slezsko:
Mgr. Miroslava Kemzová
kemzova@historicke-dvere.cz